Instructor

Jukka Nisula

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Biologian opiskelun pääpaino 9. luokalla on ihmisen anatomian ja fysiologian opiskelussa. Tavoitteena on, että oppilas tuntee ihmiskehon perusrakenteen ja eri elimistö- jen toiminnan sekä ymmärtää niiden muodostavan yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.

Oleellisena osana opiskelua ovat myös ihmisen seksuaalisuuden biologisen perustan ymmärtäminen sekä lisääntymiseen liittyvien elintoimintojen tunteminen.

Tavoitteena on myös hallita perinnöllisyyden perusteet ja keskeisimmät mekanismit sekä ymmärtää eliökunnan syntyyn, kehitykseen ja ihmisen evoluutioon liittyvät keskeiset sisällöt. 

keskeiset sisällöt

  • ihmisen rakenne ja elintoiminnot
  • seksuaalisuus ja lisääntyminen
  • perinnöllisyys
  • eliökunnan synty ja kehitys
  • ihmisen evoluutio
  • biotekniikan mahdollisuudet ja eettiset ongelmat

Lähde: http://www.munkka.fi/lukio/opetussuunnitelma.pdf 8.8.2016

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn