Instructor

Airit Vaitmaa

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

1. trimestri teemadeks on protsentarvutus ja tehted ratsionaalarvudega.

Trimestri lõpuks omandad järgmised õpitulemused:

  • Leiad terviku protsentides antud osamäära järgi
  • Väljendad murruna antud osa protsentides
  • Leiad, mitu protsenti moodustab üks arv teisest
  • Määrad suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides
  • Tõlgendad igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette tulevaid protsentides väljendatavaid suurusi, sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte
  • Arutled maksude üle ühiskonnas
  • Liidad, lahutad, korrutad, jagad ja astendad naturaalarvulise astendajaga ratsionaalarve peast, kirjalikult ja taskuarvutiga ning rakendad tehete järjekorda.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn