410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Instructor

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Laru on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi teknologiapainotteisesta luokanopettajan koulutusohjelmasta Oulun yliopistosta vuonna 2003. Hänen suomenkielisen pro-gradu työnsä otsikko on: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena. Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen hän jatkoi opintojansa valmistuen kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2012. Hänen englanninkielisen väitöskirjansa otsikko on: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices. Laru työskentelee Oulun yliopistossa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä, joka tekee alan monitieteellistä perustutkimusta. Jari Laru vastaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa annettavasta tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta. Hän opettaa myös Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön sivuaine- ja maisteriopinnoissa.

Reviews (2)

Virpi Pyörälä
Laura Vuorinen
Hyvä kurssi :)

Overview

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 410014Y (3op) -opintojakso on nimensä mukaisesti oppimisympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus hankkia tieto- ja viestintäteknisiä työkaluja opettajan työhön sekä tutustua tämän hetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin hyödyntää teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa.

Osallistumista varten opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja nykyaikaisen selaimen. Ohjeet opinnoissa käytettävien oppimisympäristöjen käyttöön toimitetaan opiskelijoille opintojen alkaessa.

Opintojakson kuvaus

Huomautus! Alla oleva kuvaus on opinto-oppaasta. Kurssin sisältö voi poiketa opinto-oppaassa kuvatusta teknologiatuetun oppimisen ilmiöiden kehitysvauhdin vuoksi.

Osaamistavoitteet tiedekunnan OPS:ssa

Opintojakson suoritettuaan  opiskelija:

 • osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 • hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet

Sisältö tiedekunnan OPS:ssa

 • tieto- ja viestintätekniikka ja yhteiskunta
 • teknologian opetuskäytön suunnittelu ja arviointi
 • teoreettiset perusteet ja pedagogiset mallit
 • oppimisympäristöjen perusteet (blogit, wikit jne..)
 • toimisto-ohjelmistojen ja yliopiston opiskelijainfran perusteet
 • luokkahuoneteknologian perusteet (kosketuspinnat, dokumenttikamerat jne.)
Huomautus! Kasvatustieteiden tiedekunnassa tämä kurssi kuuluu varhaiskasvattajien, luokanopettajaopiskelijoiden, musiikkikasvattajien ja kasvatustieteiden koulutusohjelmassa opiskelevien opinto-ohjelmaan.

Toteutus vaihtelee koulutusohjelmittain hieman, esim. varhaiskasvattajien ja musiikkiasvattajien tarpeet eroavat toisistansa hieman.

Pohjatiedot

Tällä kurssilla tarvitaan seuraavia kykyjä

 • Osaat etsiä tehtävän kannalta relevanttia tietoa verkosta.
 • Osaat käyttää perustason sosiaalisen median palveluita (Youtube, Facebook. Instagram, Twitter).
 • Uskallat kysyä jos sinulla on ongelma.
 • Pystyt hyödyntämään vertaisiasi apuna ja haluat auttaa muita.
 • Uskallat ______________ (sijoita tuohon soveltuvia sanoja).
 • Haluat ylittää itsesi.

Kysymys on pohjimmiltaan rohkeudesta ja avoimuudesta uudelle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan  opiskelija:

 • osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 • hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet
  • Ymmärtää POPS2016 laaja-alaisten taitojen merkityksen ja vaikutukset
  • tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet ja ilmiöt
  • ymmärtää tekijänoikeuksien roolin digitaalisen median käytössä ja tuottamisessa.
  • ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja/tai sovellusten käyttöperusteet

Sisältö voi olla (opiskelijasta riippuen)

 • Koodaamista
 • Elokuvan tekemistä
 • Animointia
 • Sarjakuvia
 • Äänenkäsittelyä
 • Musiikin tekemistä
 • Lisättyä todellisuutta
 • tai muuta soveltuvaa :)

Toteutustapa

Pelillistetty suoritusten raportointi ja seuraaminen

Opintojakson aikana hankkimastasi osaamisesta saat osaamismerkkejä. Tehtyäsi jonkun opintojakson osasuorituksista voit anoa OpenBadge-järjestelmästä tehtävään liittyvää osaamismerkkiä. Merkki tallentuu omaan OpenBadge-lompakkoosi. Opintojakson läpäisyyn vaaditaan yksi kulta-tason merkki. Tarkempaa tietoa osaamismerkeistä Osaamismerkit-otsikon alla.

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Luennot

 • Harjoitusworkshopit

 • --- 1. Pilvipalvelut

 • --- 2. Opetusteknologia

 • --- 3. Oppimisteknologia

 • --- 4. Oppimisteknologia - Ohjelmointi

 • --- 5.  Tekijänoikeudet ja monilukutaito

 • Koulutusprojekti

 • Osaamismerkit (Harjoitustehtävät)

 • --- 1. Pronssitason osaamismerkit

 • ----- 1.1 Pronssi: Jakaminen, avun hakeminen, muiden auttaminen ja keskusteleminen

 • ----- 1.2 Pronssi: Sovellusteemat: digimedia

 • ----- 1.3 Pronssi: Sovellusteemat: Opetustilanne luokassa

 • ----- 1.4 Pronssi: Muut merkit

 • --- 2. Hopeatason osaamismerkit

 • --- 3. Kultatason osaamismerkit

 • onenote LTI testi

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn