Completed

11. Geograafia 3. kursus

Instructor

Lea Rüüsak

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Gümnaasiumi geograafia 3 kursuse kodutööd ja abimaterjalid.

Sisus on kättesaadavad esitlused ja lisamaterjalid.

Tunnis tehtavate arvutitööde ja kodutööde esitamiseks kasuta Ülesannete /Tasks nuppu. Üks arvestuslik hinne tuleb tunnitööde ja ülesannete eest.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn