050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa: pedagogisen suunnittelun ja opetuskäytön perusteet

Instructor

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Laru on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi teknologiapainotteisesta luokanopettajan koulutusohjelmasta Oulun yliopistosta vuonna 2003. Hänen suomenkielisen pro-gradu työnsä otsikko on: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena. Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen hän jatkoi opintojansa valmistuen kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2012. Hänen englanninkielisen väitöskirjansa otsikko on: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices. Laru työskentelee Oulun yliopistossa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä, joka tekee alan monitieteellistä perustutkimusta. Jari Laru vastaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa annettavasta tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta. Hän opettaa myös Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön sivuaine- ja maisteriopinnoissa.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview


Tähän tulee kuvaus.

 

Course content

 • Aikataulut

 • Oppimisympäristö

 • Ajankohtaiset aihepiirit ("luennot")

 • Osaamismerkit (Harjoitustehtävät)

 • 1. Pronssitason osaamismerkit

 • 1.1 Jakaminen, avun hakeminen, muiden auttaminen ja keskusteleminen

 • 1.2 Sovellusteemat: digimedia

 • 1.3 Sovellusteemat: opetustilanne

 • 1.4 oman osaamismerkin tekeminen

 • 1.5. Debugger (etsi epäjohdonmukaisuuksia, virheitä jne.)

 • 2. Hopeatason osaamismerkit

 • 3. Kultatason osaamismerkit

 • 4. Platinatason osaamismerkki

 • 5. Muut merkit

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn