Instructor

Номин Болдбаатар

Хэл шинжлэлийн магистр

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

        Энэхүү 0 кредиттэй Англи хэлний хичээл нь Ерөнхий англи хэлний суурь мэдлэг болж өгнө. Тус хичээлийг амжилттай суралцсанаар Ерөнхий англи хэлний хичээлийг судлах боломжтой болно.  

1 кр цагтай энэ курсын долоо хоногт 1 нь танхимд, 1 нь онлайнаар орох болно. 

Оюутнууд та бүгд тухайн хугацаанд нь хичээлээ судалж, даалгавраа хийх нь маш чухал гэдгийг санаарай.

Амжилт хүсье!

 

 

Хэрэглэх нөхцөл

        Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн харъяа Ургамал, Газар, Тариалангийн Сургалт, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнгийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш Б. Номингийн оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын болон олон улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, гэрээ, конвенци зэргээр зохицуулагдана. 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2015

 Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн

Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

Course content

  • Week 1. Family members and Articles.

  • Week 2. Reading practice.

  • Week 3. Singular and Plural / There is and There are

  • Week 4. Listening Practice.

  • Week 5. To be /am, is ,are/

  • Week 6. Question words.

  • Week 7. Verb ''To have''

  • Week 8. Adjectives

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn