เสียงและอักษรในภาษาไทย

Instructor

Praphaphan Wongkham

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

เรื่อง เสียงและอักษรในภาษาไทย

 

จัดทำโดย

 

นางสาวเบญญาภา อิสรานุเทพ

นางสาวประภาพรรณ วงคำ

เลขที่ 2 และ 3 ห้อง 144 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักภาษาไทย ท30205

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

_________________________________________________________________________________________

 

click ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 

Course content

  • เสียงและอักษรไทยเบื้องต้น

  • คำพ้องเสียง

  • คำที่มักเขียนผิด

  • วิธีใช้งานบทเรียนออนไลน์

  • ติดต่อเรา

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn