Θεραπεία προβλημάτων οικογένειας: Γνωσιακές προσεγγίσεις

Instructor

Mental Webinars

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικογενειακής θεραπείας είναι η προσοχή της σε διαπροσωπικούς παράγοντες που κάνουν δύσκολη ή αδύνατη την επίλυση των δυσκολιών των ανθρώπων με θεραπεία μόνο σε ατομική βάση.

Πολύ συχνά, οι οικογένειες αναγνωρίζουν προβλήματα περιγράφοντας την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός μέλους αντί να βλέπουν τις δυσκολίες τους ως το αποτέλεσμα προβλημάτων στις διαντιδράσεις ανάμεσα στα μέλη.  Η αρχική εξήγηση που μπορεί να δώσουν για την αναζήτηση βοήθειας δεν αποδεικνύεται απαραίτητα, μετά την πιο προσεκτική εξέταση, η πραγματική βάση της δυσφορίας τους. 

Το webinar περιγράφει μια πληθώρα ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών παραγόντων που είναι σημαντικοί στη γνωσιακή προσέγγιση της αξιολόγησης και της θεραπείας των οικογενειακών προβλημάτων. Επίσης, τονίζει ότι συχνά είναι ο συνδυασμός των γνωσιών και των συμπεριφορών δύο ή περισσότερων μελών της οικογένειας που οδηγεί στα προβλήματα των σχέσεων.      

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn