Διαδραστικά Πολυμέσα

Instructor

Maria Vlachou

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ο στόχος του μαθήματος διαδραστικά πολυμέσα είναι να μπορεί ο φοιτητής να:

α) αποκτήσει τις βασικές θεωρητικές έννοιες
β) αναγνωρίζει τα πολυμέσα από τις υπόλοιπες εφαρμογές
γ) να διακρίνει τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά.
 
 
 

 http://vimeo.com/112373708

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn