Διαδραστικά Πολυμέσα

Instructor

stef louka

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης και διάδοσης πληροφορικών συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομες ή υβριδικές εφαρμογές. Εξετάζονται τεχνικές και πρότυπα που αφορούν στη συλλογή, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και διάδραση με τις εκάστοτε ροές δεδομένων (κείμενο, ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο) και τη δημοσίευση περιεχομένου σε πληθώρα μέσων. Επίσης, αναλύονται τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συστήματα παραγωγής πολυμέσων, προηγμένες τεχνικές συμπίεσης και παρουσίασης περιεχομένου, πρωτόκολλα επικοινωνίας και ποιότητας υπηρεσιών. Σε πρακτικό επίπεδο, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου σε μέσα μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας

Στόχοι του μαθήματος είναι
α) η παροχή όλων των γνώσεων και
β) η ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαλογικών και διαδραστικών συστημάτων πολυμέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση δυναμικών περιβαλλόντων και διαδραστικών οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων με χρήση περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων σε μέσα μεγάλης χωρητικότητας όπως CD-iCD-DVD και BLUE-RAY.

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn