Διαδραστικά Πολυμέσα

Instructor

Vaggelis Lalusis

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Τα διαδραστικά πολυμέσα είναι ένα μάθημα που πραγματοποιείτε μέσο τριών διαλέξεων και το άτομο που θα αποφασίσει να το παρακολουθήσει μπορεί να λάβει τις βασικές γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά του σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά και σε πρακτικό εφόσον τον βάζουν μέσα στο θέμα και του δίνουν τα ερεθίσματα για να ασχοληθεί.

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn