Βυζαντινή Μουσική  - γ' Γυμνασίου

Instructor

DIMITRIOS SEMITEKOS

κος

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Η σειρά αυτών των μαθημάτων και ασκήσεων, αποτελούν την κατ' ελάχιστο ύλη για το μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής των Μουσικών Σχολείων.

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε και την ύλη των υπόλοιπων τάξεων για το μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.

Ύλη α' Γυμνασίου

Ύλη β' Γυμνασίου

Ύλη γ' Γυμνασίου

Ύλη Α' Λυκείου

Ύλη Β' Λυκείου

Ύλη Γ' Λυκείου

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn