Σήματα - Συστήματα

Instructor

Ni Zita

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Καταρχήν να ενημερώσω οτι η ύλη έχει αλλάξει απο φέτος (Χειμ 2016-17) και λογικά θα βάλει αρκετές μονάδες απο τα νέα κεφάλαια.

Σημαντικά κεφάλαια που παραμείνανε: Συνέλιξη , Fourier - αντίστροφος Fourier - τριγωνομετρική Fourier

Νέα κεφάλαια: Μετασχματισμός Ζ, Φίλτρα, Δειγματοληψία

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn