اصول و مهارت های نگارش علمی

Instructor

Eisa rezaei

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

این دوره به صورت آزمایشی ایجاد شده است

Course content

  • مهارت های شناسایی مجلات معتبر

  • درس اول

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn