Μοριακή Βιολογία και Γενετική: εξελίξεις και διδακτικές εφαρμογές

Instructor

Χρήστος Καλτσίδης

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ μέσω του Εργαστηρίου Διδακτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Θράκης  υλοποιεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα αμφίδρομης επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην περιοχή της Θράκης  με τίτλο: “Μοριακή Βιολογία και Γενετική: Εξελίξεις και διδακτικές εφαρμογές” και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (του κλάδου ΠΕ04)  που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας σε σχολικές μονάδες της Θράκης.  

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας δίαυλος συνεργασίας και κοινών δράσεων ανάμεσα στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής και τους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που υπηρετούν και διδάσκουν  το μάθημα της Βιολογίας στην περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας να  εδραιωθεί η ετήσια συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ04 με το Τμήμα ΜΒΓ.

Η εξ αποστάσεως ενότητα ασύγχρονης εκπαίδευσης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ περιλαμβάνει τέσσερα θεματικά πεδία.

α) Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Παραγωγή Προβιοτικών Τροφίμων και η επίδρασή τους στη διατροφή

β) Νεοεκφυλιστικές ασθένειες & Νόσος του Alzheimer

γ) Μηχανική ιστών

δ) Διαγνωστική Μοριακή Βιολογία

Για το κάθε θεματικό πεδίο θα υπάρχει αντίστοιχη ομάδα συζητήσεων όπου θα μπορείτε να ανταλλάσσετε πληροφορίες και απόψεις, ενώ θα υπάρχει και μια γενική ομάδα συζητήσεων για τεχνικά θέματα ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη απαιτείται.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn