Διαδραστικά Πολυμέσα

Instructor

Valentini Stampouli

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Σ' αυτή την ηλεκτρονική διάλεξη ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να μάθει τι είναι τα μέσα, τι διαδραστικά πολυμέσα, και διάφορους σχετικούς ορισμούς. Ακόμη θα καλυφθούν θέματα όπως η αντίληψη των πολυμέσων από των άνθρωπο, η διάδραση, η ιστορική εξέλιξη των πολυμέσων και τις εφαρμογές τους.   

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn