Bangstad Consult AS

Jeg er en konsulent som har spesialisert meg på små- og mellomstore bedrifter. Det betyr enkle, rimelige løsninger med høyt fokus på verdiskaping og eksisterende kompetanse. Jeg legger stor vekt på inspirasjon, idéskaping og utløsing av bedrifters iboende ressurser i mitt arbeid. Jeg arbeider mest med små bedrifter som ønsker å omstille seg, finne nye markeder, øke sin omsetning og bedre lønnsomhet. Jeg er sertifisert av Innovasjon Norge som instruktør i PLP-metoden - en metodikk for å bedre prosjektorganisering og gjennomføring.
All courses (0)

No courses matching your search criteria

Our Address