DIR Academy

Громадська організація фізкультурно-спортивне товариство "ДІР Академія" України


Рецензія на методику ДІР

Динамічна інтенсивна реабілітація (ДІР) як окремий вид реабілітації та спортивної дисципліни є досить новою. Поданий матеріал фактично є наслідком творчої праці автора протягом 20 років. Методика ДІР використовувалась для навчання дошкільників та студентів Волині.
З відкриттям спеціального класу ГО Спас почали застосовуватися передові, прогресивні методи навчання. Це дозволило розглядати програму ДІР як окремий предмет універсальної спрямованості. Базовий курс навчання скоротився з 4800 годин до 300 годин.
На сучасному етапі розвитку програми ДІР та навчального закладу Академії ДІР створено чимало нових, досконалих методів техніки виконання рухів, опанувати якими необхідно кожному фахівцю фізичної культури та спорту.
All courses (0)

No courses matching your search criteria